Szkolenie w koncepcji NDT Bobath, przygotowane jest poprzez Bertę i Karla Bobath w latach 40. XX wieku, jest niewątpliwie szeroko stosowana na całym świecie w terapii dzieci również dorosłych. Pierwszy kurs NDT Bobath w Polsce odbył się w 1988 roku, realizowany poprzez Mary Quinton, fizjoterapeutkę, i Elsbeth Koeng, lekarkę, które odegrały główną kwestię w rozwijaniu tej techniki w działaniu neurorozwojowym. Szkolenie NDT Bobath, znane też jako Neurodevelopmental Treatment (NDT), jest wyjątkowo przydatne w terapii wcześniaków, dzieci i maluchów najmłodszych.
Założenia i procedury postępowania stosowane szkolenie w koncepcji NDT Bobath https://med-coach.pl/szkolenia-kursy/holistyczna-neurorozwojowa-diagnostyka-i-terapia-malego-dziecka-w-wieku-0-18-m-z/997 jest zwyczajnie uznawane również nie wywołują kontrowersji. Ta składa się na naprawie funkcji ruchowych, koordynacji i ogólnego rozwoju u kobiet z schorzeniami neurologicznymi. Poprzez indywidualnie dostosowane interwencje terapeutyczne, kurs NDT Bobath stara się wspierać naturalny proces rozwoju i adaptacji organizmu do funkcjonowania w powszednim życiu. Jej elastyczność i efektywność przyczyniły się do jej powszechnego wykorzystania na całym świecie.
Szkolenie w koncepcji NDT Bobath obejmuje:
1. Zrozumienie zależności pomiędzy czuciem a ruchem w rozwoju dziecka również ich wpływ na postęp dziecka: Kurs NDT Bobath będzie skupiał się na poszukiwaniu, jak inne elementy sensoryczne i fizyczne wpływają na siebie nawzajem w ciągu rozwoju dziecka. Będzie to obejmować zarówno teorię, kiedy i funkcjonalne użycia w terapii.
2. Nauczanie rozróżniania różnych wariantów zaburzeń mięśniowo-powięziowych (MPDz): Szkolenie NDT Bobath będzie skupiało się na identyfikacji i klasyfikacji rozmaitych rodzajów zaburzeń mięśniowo-powięziowych, aby zainteresowani mogli dobrze diagnozować kłopoty pacjentów i dopasowywać właściwe podejścia terapeutyczne.
3. Doskonalenie umiejętności w obszarze opinii i analizy kłopotów maluchów z MPDz: Zainteresowani będą uczyć się skutecznych metod weryfikacje i praktyki problemów połączonych z MPDz u niemowląt, co pozwoli im dokładnie poznać potrzeby terapeutyczne swoich pacjentów.
4. Doskonalenie zdolności skutecznego stosowania metod oraz wspomagań: Szkolenie w koncepcji NDT Bobath będzie skupiało się na właściwych aspektach terapii, ucząc uczestników skutecznego stosowania różnych technik i wspomagań w pracy z niemowlakami z MPDz.
5. Tworzenie racjonalnego i połączonego programu terapeutycznego dla pacjenta, zgodnego z zasadami ICF, w oparciu o rozmowę, badanie kliniczne, wyniki pomiarów, oczekiwań zaciekawionego lub jego opiekunów: Zainteresowani będą rozwijać wiedzę w tworzeniu spersonalizowanych programów terapeutycznych dla swoich pacjentów, przestrzegając zasady Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) także dane uzyskane w czasie wywiadu, badań klinicznych i testów, a także oczekiwań pacjenta i jego opiekunów.


6. Zaznajomienie się z formami współpracy z opiekunami| pacjenta oraz ich edukacji: Kurs NDT Bobath będzie polecał rozwijanie zdolności współpracy z opiekunami pacjentów, kojarząc ich w proces terapeutyczny i gwarantując im prawidłowe wsparcie i edukację, aby mogli skutecznie pomagać dziecku w mieszkaniu również w codziennym życiu.